De levensloopaanpak betreft een samenwerking voor inwoners met verward gedrag en een hoog veiligheidsrisico. Dit met als doel te zorgen voor betere samenhang tussen ondersteuning, zorg en veiligheid op het juiste moment waarbij continu contact wordt onderhouden met de betrokkene.

Iedere gemeente heeft inwoners die door psychiatrische problemen, een verslaving of verstandelijke beperking mogelijk gevaarlijk gedrag vertonen.

Illustratie van agressief gedrag
Illustratie cijfers landelijke gemiddelde
Illustratie politieauto

Deze mensen zijn in beeld bij gemeenten, zorginstellingen, politie, justitie, huisvestingorganisaties…

De reguliere weg werkt hier niet. De inwoner gaat van kastje naar muur. Net zolang totdat het escaleert, elke instantie toegang weigert en het risico toeneemt voor directe omgeving en samenleving. Samenwerking voor deze inwoners is nodig.

Illustratie van hulpverleningsinstanties

Daarom levensloopaanpak!

Schematisch overzicht levensloopaanpak

Sluitende afspraken maken tussen financiers, samenwerkingpartners, Zorg- en Veiligheidshuis en aanbieders van hulp, begeleiding, zorg en behandeling.

Illustratie beeldscherm met hulpverlening
Illustratie van hulpverleners aan tafel

1 plan en 1 netwerk van samenwerkingspartners

Niet meer adhoc en tijdrovend in afzonderlijke hokjes.
Met elkaar structureel vloeiend samenwerken in één netwerk rondom de persoon.

Levensloop: niet voor even, maar blijvend betrokken voor zolang als nodig

stabiliteit voor alle betrokkenen
tijdige signalering bij terugval
snel op- en afschalen
risico’s indammen
delictgedrag voorkomen

Levensloopaanpak schematisch met berg
Illustratie van handen schudden

Voordelen: hiermee bieden partijen samen

samenhangende hulp aan cliënt op alle levensgebieden
passend voor de maatschappij door minder risico’s
passende inzet middelen en mense
passende toepassing van risicomanagement

Deze factsheet in één document