Home

De Levensloopaanpak is een samenwerking voor mensen met onbegrepen gedrag en een hoog veiligheidsrisico. Voor hen is het nodig dat forensische zorg langdurig betrokken blijft en er samenhang is tussen ondersteuning, zorg en veiligheid. Doel: een veiligere samenleving door in te zetten op stabiliteit.

Illustratie van samenwerkende instanties rond Levensloopaanpak

Wie werken samen

In de Levensloopaanpak werken netwerkpartners op landelijk en lokaal niveau met elkaar samen. Zoals gemeenten, reclassering, hulpverlening, OM, DJI en politie.

Voorbeelden

Er zijn landelijk al veel voorbeelden van netwerkpartners die met de Levensloopaanpak aan de slag zijn gegaan.

Contact

Vragen aan het landelijk projectteam Levensloopaanpak?