Home

Adviesrapport Implementatie Levensloopaanpak

Stand van zaken implementatie, knelpunten en het voorstel voor het vervolg

18 januari 2024

Helden met Willem in beweging

De Levensloopaanpak is een samenwerking voor mensen met onbegrepen gedrag en een hoog veiligheidsrisico. Voor hen is het nodig dat forensische zorg langdurig betrokken blijft en er samenhang is tussen ondersteuning, zorg en veiligheid. Doel: een veiligere samenleving door in te zetten op stabiliteit.

Illustratie van samenwerkende instanties rond Levensloopaanpak

Wie werken samen

In de Levensloopaanpak werken netwerkpartners op landelijk en lokaal niveau met elkaar samen. Zoals gemeenten, reclassering, hulpverlening, OM, DJI en politie.

Het ideale werkproces voor de Levens­loopaanpak

De Levensloopaanpak staat of valt met de samenwerking tussen alle netwerkpartners. Daarvoor zijn goede afspraken over de wekwijze en het proces essentieel. Wij doen een voorstel voor de ideale flow in de Levensloopaanpak: van includeren naar monitoren en eventueel uitstroom.

Het ideale werkproces voor de Levensloopaanpak

Actueel

Voorbeelden

Er zijn landelijk al veel voorbeelden van netwerkpartners die met de Levensloopaanpak aan de slag zijn gegaan.

Contact

Vragen aan het landelijk projectteam Levensloopaanpak?