Netwerk

Het netwerk

In de Levensloopaanpak werken netwerkpartners op landelijk en lokaal niveau met elkaar samen. De uitvoering van de Levensloopaanpak is georganiseerd op het niveau van de zorg- en veiligheidsregio’s. Om deze regio’s te helpen de Levensloopaanpak goed neer te zetten, en voor het maken van afspraken op landelijk niveau is een project gestart.

De partners op landelijk niveau werken samen in een taakgroep:

Illustratie van samenwerkende instanties rond Levensloopaanpak
Logo Politie
Logo Openbaar Ministerie
Logo Fivoor
Logo Reclassering Nederland
Logo samenwerkende Zorg en Veiligheidshuizen
Logo de Nederlandse GGZ
Logo Vereniging Nederlandse Gemeenten
Logo Valente
Logo Gemeentelijke Gezondheidsdienst & Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio
Logo Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland

VVE ZSM

Logo Zorginstituut Nederland
Logo Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport
Logo Ministerie van Justitie en Veiligheid
Logo Dienst Justitiële Inrichtingen
Logo Centraal Justitieel Incasso Bureau