Netwerk

Het netwerk

In de Levensloopaanpak werken netwerkpartners op landelijk en lokaal niveau met elkaar samen. De uitvoering van de Levensloopaanpak is georganiseerd op het niveau van de zorg- en veiligheidsregio’s. Om deze regio’s te helpen de Levensloopaanpak goed neer te zetten, en voor het maken van afspraken op landelijk niveau is een project gestart.

De partners op landelijk niveau werken samen in een taakgroep:

Illustratie van samenwerkende instanties rond Levensloopaanpak