Aanpak

Over de aanpak

Iedere gemeente heeft mensen die door psychiatrische problemen, een verslaving of verstandelijke beperking mogelijk gevaarlijk gedrag vertonen.

Illustratie van agressief gedrag
Illustratie cijfers landelijke gemiddelde
Illustratie politieauto

Deze mensen zijn in beeld bij gemeenten, zorginstellingen, politie, justitie, huisvestingorganisaties…

De reguliere weg werkt hier niet. De persoon gaat van kastje naar muur. Net zolang totdat het escaleert, elke instantie toegang weigert en het risico toeneemt voor directe omgeving en samenleving. Samenwerking voor deze mensen is nodig.

Illustratie van hulpverleningsinstanties

Daarom Levensloopaanpak!

Schematisch overzicht levensloopaanpak

Sluitende afspraken maken tussen financiers, netwerkpartners, Zorg- en Veiligheidshuis en aanbieders van hulp, onderdak, begeleiding, zorg en behandeling.

Illustratie van samenwerkende instanties rond Levensloopaanpak
Illustratie van hulpverleners aan tafel

1 plan en 1 netwerk van partners

Niet meer ad hoc en tijdrovend in afzonderlijke hokjes.

Met elkaar structureel vloeiend samenwerken in één netwerk rondom de persoon.

Illustratie van hulpverleners aan tafel

Levensloop: niet voor even, maar blijvend betrokken zolang als nodig

stabiliteit voor alle betrokkenen

tijdige signalering bij terugval

snel op- en afschalen

risico’s indammen

delictgedrag voorkomen

Illustratie van handen schudden
Levensloopaanpak schematisch met berg

Voordelen: hiermee bieden partijen

samenhangende hulp aan een cliënt op alle levensgebieden

minder risico’s voor de maatschappij

passende inzet middelen en mensen

passende toepassing van risicomanagement

Levensloopaanpak schematisch met berg

Deze factsheet in één document

Download PDF

Overige documenten over de aanpak

Adviesrapport implementatie Levensloopaanpak

Download PDF