Wat doet de GGD in de Levensloopaanpak

Wat doet de GGD in de Levensloopaanpak

De GGD kan ondersteunen bij de Levensloopaanpak want:  

  • Kent een deel van de doelgroep vanuit de bemoeizorgtaken (ook wel openbare geestelijke gezondheidszorg genoemd (oggz).  
  • Kan meedenken om een goed beeld te vormen van de persoon.  
  • Kan inzicht hebben in welke aanpak (een tijd lang) werkte en wat de aanleiding was voor hernieuwde overlast, lijdensdruk of teloorgang.
  • Heeft mogelijk zicht waar iemand verblijft, ook over regio’s heen. Zeker als mensen uit zorg zijn geraakt, en zorgmijdend gedrag laten zien.  
  • Kent en kan contact leggen met: de cliënt zelf (vanuit bemoeizorgtaak), en het brede lokale en regionale netwerk op zowel het medische-, sociaal-, als veiligheidsdomein. 

Meer weten?

Contactpersoon