De rol van de reclassering in de Levensloopaanpak

De rol van de reclassering in de Levensloopaanpak

Cliënten van de reclassering kunnen bij aanvang van het contact met de reclassering al geïncludeerd zijn binnen de Levensloopaanpak of tijdens een toezicht geïncludeerd worden binnen de Levensloopaanpak. De reclassering kan ook zelf cliënten die tot de doelgroep behoren  van  de Levensloopaanpak aanmelden bij een ZVH. Bijvoorbeeld aan het einde van een strafrechtelijke titel.

Wanneer betrekken
De reclassering kan een cliënt die aan de inclusiecriteria voldoet als verwijzer aanmelden voor de Levensloopaanpak. Bijvoorbeeld wanneer een toezichttraject dreigt af te lopen maar (forensische) zorg/toezicht onverminderd nodig is.

Als een cliënt eenmaal is geïncludeerd binnen de Levensloopaanpak wordt de reclassering net als alle andere ketenpartners rondom een cliënt betrokken bij het opstellen en uitvoeren van het levensloopplan. Dit houdt onder meer in dat de reclassering indien nodig deelneemt aan overleggen in het Zorg- en Veiligheidshuis en dat er regelmatig afstemming plaatsvindt met de forensisch levensloopcoördinator. Als de cliënt met Justitie in aanraking komt tijdens de uitvoering van de aanpak, kan de reclassering een rol spelen in de advisering over de cliënt richting het OM.

Forensische zorg
De reclassering is verantwoordelijk voor advies over verdachten en/ of daders  aan het Openbaar Ministerie (OM), de Rechterlijke Macht (RM) en DJI. Ook ziet de reclassering toe op de uitvoering van werkstraffen en houdt toezicht op verdachten en/of daders. Als onderdeel van het advies onderzoekt de reclassering bijvoorbeeld of Forensische Zorg noodzakelijk is. De uitkomst van dat onderzoek neemt de  reclassering mee in haar advies. Wanneer het OM, de rechtbank en/of DJI het advies overneemt krijgt de reclassering een opdracht tot toezicht en de uitvoering van de voorwaarden van het toezicht. De wettelijke taak van de reclassering is uitvoering geven aan de bijzondere voorwaarden van het toezicht.

Contactpersoon