Rol van het CJIB

Rol van het CJIB

Maatwerk

Het is voor de netwerkpartners van grote meerwaarde om te weten of een Levensloopcliënt een straf open heeft staan. En of hier maatwerk in mogelijk is. Zoals in de versnelling of vertraging van de executie. Kan iemand met spoed een straf uitzitten, zodat hij daarna met een schone lij zijn nieuwe huis in kan? Of heeft iemand nog boetes of straffen open staan waar rekening mee gehouden moet worden?

Informatie uitwisselen

Het CJIB kan alleen informatie uitwisselen met partners waarmee het CJIB samenwerkt in de uitvoering van straffen en maatregelen. Dus niet met zorgaanbieders. Maar wel met bijvoorbeeld reclassering, politie en het OM.

Verdere afstemming

Het is daardoor soms zoeken naar welke informatie met wie wanneer gedeeld kan worden. Het is vanuit de zorg bijvoorbeeld niet altijd toegestaan om te delen dat iemand in Levensloopaanpak zit. Terwijl dat soms wel waardevolle informatie is voor de voor de persoonsgerichte aanpak in de executie. Dat vereist verdere afstemming.

Waarom belangrijk?

Het is bijvoorbeeld onwenselijk als een mooi initiatief van een zorgaanbieder mislukt door een interventie van het CJIB. Bijvoorbeeld doordat iemand wordt opgepakt omdat hij nog 3 maanden detentie moet uitzitten. Terwijl niemand dat wist.

Meer weten?

Contactpersoon