Wat doet de politie in Levensloopaanpak

Wat doet de politie in Levensloopaanpak

Iedere politie-eenheid zorgt ervoor dat er lokaal afstemming is met de manager(s) van de zorg- en veiligheidshuizen. Dit loopt via de regionale stuurgroep van het zorg- en veiligheidshuis en zo nodig rechtstreeks.

De politie is altijd aanwezig bij het eerste casusoverleg om informatie bij elkaar te kunnen leggen en afspraken te maken over het plan van aanpak.

Voor opvolgende overleggen schuift de politie aan als:

  • Er sprake is van (mogelijke) onveiligheid of vermoedens van strafbare feiten
  • Op verzoek als de individuele casus daar aanleiding toe geeft.

De politie kan een persoon ook aanmelden voor bespreking in een zorg- en veiligheidshuis. De politie doet dit   wanneer er sprake is van ernstige zorgen over de veiligheid van een persoon, op meerdere leefgebieden, en een gezamenlijk plan van aanpak aan de orde is om te komen tot herstel van de veiligheid.

Wanneer personen zijn geïncludeerd in de levensloopaanpak en de politie betrokken is bij het plan van aanpak worden de afspraken verwerkt in het politiesysteem. Als deze persoon vervolgens in aanraking komt met de politie is deze informatie voorhanden en zal deze worden gedeeld.

Deze afspraken zijn vastgesteld in ‘gezamenlijke normen en uitgangspunten van de partners in de strafrechtketen voor de samenwerking in het netwerk van de zorg- en veiligheidshuizen’.

Bijlagen

Bekijk de uitgangspunten in de onderstaande PDF.

Contactpersoon