Tijdelijke financiering

Tijdelijke financiering

De kern van de Levensloopaanpak is dat de levensloopcoördinator langdurig, in alle fases van iemands leven, betrokken blijft. Ongeacht waar de levensloopcliënt nog meer in zorg is en vanuit welke financieringswet de zorg op dat moment wordt bekostigd. Voor de inzet van de levensloopcoördinator is nu een tarief van 21 euro per dag afgesproken. Hier hoeft geen tijd voor geschreven te worden. Dat geeft de levensloopcoördinator de mogelijkheid om te doen wat op dat moment nodig is voor een cliënt met een minimum aan administratieve lasten.

Illustratie van een kassa

Bijlagen

Beslisboom Levensloopaanpak 2024

Toelichting beslisboom Levensloopaanpak 2024

Overzicht levensloopaanbieders per regio