Werkafspraken samenwerkingsverband ZSM

Werkafspraken samenwerkingsverband ZSM

De taken van samenwerkingsverband ZSM in de levensloop aanpak zijn:

  • Bij de instroom van verdachten checkt ZSM of er informatie over de verdachte bekend is bij de zorg- en veiligheidshuizen. Als uit deze informatie blijkt dat betrokkene deel uit maakt van de Levensloopaanpak wordt hier in de afdoening waar mogelijk rekening mee gehouden.
  • Zo nodig meldt ZSM een verdachte aan voor de Levensloopaanpak bij het zorg- en veiligheidshuis.

Randvoorwaarden

  1. De medewerkers op ZSM zijn op de hoogte van de Levensloopaanpak.
  2. Zorg- en veiligheidshuizen geven in hun informatie aan ZSM aan of de betrokkene deel uitmaakt van de Levensloopaanpak. En stellen de contactgegevens van de Levensloopcoƶrdinator beschikbaar.

Contactpersoon