Informatie voor netwerkpartners op één plek

Informatie voor netwerkpartners op één plek

Fivoor is Levensloopaanbieder in meerdere regio’s. In andere regio’s is Fivoor coördinator van de Levensloopaanpak. Voor de partners waarmee Fivoor samenwerkt in al deze regio’s heeft Fivoor een webpagina ingericht waar alle benodigde informatie over de aanpak centraal te vinden is.

Zo heb je bijvoorbeeld allemaal dezelfde versie van het trajectplan, zijn de inclusiecriteria voor iedereen duidelijk en is de werkwijze bij op- en afschalen bekend.

Meer weten?