Levensloopcliënt binnen 2 weken geholpen

Gemeente Velsen

Een levensloopcliënt heeft vaak op veel leefgebieden voorzieningen van een gemeente nodig. Het is voor de cliënt belangrijk dat er op korte termijn een integraal aanbod beschikbaar is. In Velsen werken ze met een gemeentelijk casusregisseur die de cliënt hiermee helpt.