Naasten betrekken bij de aanpak

Naasten betrekken bij de aanpak

Het Levensloopteam van de regio Twente heeft heel bewust de twee zussen van Freddy betrokken in de aanpak. Freddy veroorzaakte veel overlast bij hen. Stond steeds weer voor de deur en was agressief en bedreigend. Maar zijn zussen waren belangrijk voor hem.

Onbehandelbaar

“Dus moesten we met zijn zussen in contact komen. Daar gaf de cliënt gelukkig toestemming voor. We kregen een klik met een van de zussen. Toen Freddy dat door kreeg, bewoog hij ook langzaam de goede kant op. Als je kijkt naar hem 3 jaar geleden is dat niet te vergelijken met nu. Hij zit nu op een goede plek in zorg. Belt zelfs of ik langs kom. Drie jaar geleden was hij onhandelbaar en verbaal agressief door drugsgebruik.” Vertelt Peter Stegeman, forensisch verpleegkundige Levensloopteam bij Transfore.

Lukt niet altijd

Toch lukt het niet altijd om naasten te betrekken erkent Peter. “De meesten willen niets met een cliënt te maken hebben. Soms is er een vader of moeder die in beeld is. In andere gevallen wil de cliënt niet dat we contact opnemen met naasten. Ik schat in dat bij ons in 10 tot 20 procent van de gevallen naasten een rol spelen in de aanpak.”

Succesverhaal

Het verhaal van Freddy is een modelvoorbeeld van hoe de Levensloopaanpak kan werken. En hoe naasten hierin betrokken zijn. Dat gaat niet altijd zo. De werkelijkheid is taai. “Zo hebben we nu een casus om handen waarin we echt tegen de grenzen aanlopen. Het ging goed met de cliënt maar hij wil nu niet meer dat we langs komen. We staan voor de keuze: gaan we hem even laten, met alle gevolgen van dien? We horen alweer de signalen dat hij problemen veroorzaakt. Ook dat is de Levensloopaanpak.”

Aruba

Met Freddy gaat het nu goed. Zijn zus in de film: “Met de komst van het Levensloopteam werkte het allemaal samen. Het team bleef, ook toen het moeilijk ging. Ik zal me altijd wel druk maken om mijn broertje, maar ik heb meer rust gekregen.” De zussen hebben zelfs het plan opgevat om Freddy mee te nemen naar Aruba. Hoewel hij dan wel moet vliegen…

Meer weten?