Tiny Houses voor cliënten, door cliënten 

Tiny Houses voor cliënten, door cliënten

Tiny house

Jedidja de Rijke (manager Sociaal Domein, Emergis) vertelt over het project “Tiny Houses voor cliënten, door cliënten”. 

Onderdak

“In de Levensloopaanpak is er veel aandacht voor passende woonvormen. Levensloopcliënten zijn ook wel eens dakloos. Zij kunnen niet altijd terecht in de maatschappelijke opvang vanwege hun gedrag. We zijn in Zeeland erg bezig met de ontwikkeling van de ‘onderdaksituatie’. Dat is breder dan alleen huisvesting.”

Skaeve Huse

“In Zeeland zijn nu een stuk of 10 woonprojecten in ontwikkeling. Waarvan 3 Skaeve Huse-locaties: een vorm van wonen waar mensen die onbegrepen gedrag vertonen zichzelf kunnen zijn en passende begeleiding krijgen. Zoals cliënten in de Levensloopaanpak. Dit soort woningen zijn hard nodig.” 

Op eigen terrein

“Bij Emergis gaan we een businesscase afleveren voor een beschermde woonvorm met een plus. Daarnaast gaan we tiny houses plaatsen op het terrein van Emergis. We hebben al subsidie gekregen om 3 tiny houses te plaatsen op ons eigen terrein. Die woningen worden gemaakt door onze werk-leerbedrijven. Het project heet daarom ‘Tiny houses voor cliënten door cliënten”.  

CZ Zorgprijs

“Dat is inderdaad niet een hele gebruikelijke oplossing. We vliegen dingen graag wat creatiever aan. Daarvoor moet je breder kijken dan de ggz alleen. Ook naar het sociale en veiligheidsdomein. De samenwerking in de Levensloopaanpak heeft geholpen om inzichtelijk te maken hoe groot de behoefte aan onderdak is.” 

Emergis kreeg voor “Tiny Houses voor cliënten door cliënten” een eervolle vermelding bij de CZ zorgprijs 2022.  

Meer weten?