Woonvoorzieningen regio op de kaart

Woonvoorzieningen regio op de kaart

En meer resultaten van onderzoek in Noord-Nederland

Het onderzoek ging van start toen de Levensloopaanpak in Noord-Nederland nog in de kinderschoenen stond. Er waren nog geen cliënten geïncludeerd.

Meerwaarde

Het is interessant om juist dat implementatietraject te volgen, met alle struikelblokken. Dat geeft inzicht in hoe men in Noord-Nederland te werk is gegaan. Dat is weer relevant voor andere regio’s waar de Levensloopaanpak nog in de kinderschoenen staat. Tegen welke problemen loop je aan? Zo hebben de partners flink gepuzzeld aan de aanmeldtafels. Welke regio-indeling houden we aan? Welke partners schuiven wanneer aan? Maar ook: hoe gaan we om met het delen van gegevens?

Barrières

De onderzoekers concludeerden dat de ervaringen met de Levensloopaanpak overwegend positief waren in Noord-Nederland. Het lukt om geïncludeerde personen te voorzien van langdurige zorg en ondersteuning. Ook zonder zorgtitel. Er is echter ook een aantal barrières. Met name de financiering van de Levensloopaanpak, het vinden van geschikte woon- en verblijfplekken en de flexibele toegang tot beveiligde intensieve zorg zijn belangrijke aandachtspunten.

Gemeenten betrekken

Uit het onderzoek komen verder diverse aanbevelingen. Zoals voor het betrekken van de gemeenten in de regio. Dat blijkt soms lastig omdat gemeentelijke organisaties onderling sterk van elkaar verschillen. In de provincie Groningen werd de aanpak in eerste instantie alleen in de gemeente Groningen opgestart. Dit maakte het mogelijk om vlot te starten met de aanpak. Een andere optie is om gemeenten te vragen om een vast contactpersoon te leveren voor de Levensloopaanpak.

Praktische producten

Naast beschrijven had het onderzoek ook een actiegericht doel. De groepen studenten leverden praktijkproducten op. Elk product moest helpen bij het overbruggen van een hobbel in de aanpak. Inzicht in beschikbare woonvoorzieningen was bijvoorbeeld zo’n hobbel. Daarom hebben de studenten diverse woonvoorzieningen in kaart gebracht en online beschikbaar gemaakt. Er wordt nog steeds samen met de praktijk gewerkt aan deze kaart.

Aanpak

Het onderzoek is uitgevoerd door het Lectoraat Verslavingskunde en Forensische Zorg van de Hanzehogeschool Groningen. Zij formuleerden een hoofdvraag waar in anderhalf jaar antwoord op moest komen: ‘Wie doet wat bij wie met welk resultaat?’ Vervolgens gingen verschillende groepen studenten met een deel van deze vraag op pad. Zij voerden gesprekken met professionals, observeerden aan de overlegtafels, organiseerden focusgroepbijeenkomsten en interviews met ervaringsdeskundigen en naasten.

Professionals van de toekomst

Samenwerking met een hogeschool kan dus van meerwaarde zijn voor de dagelijkse praktijk van de Levensloopaanpak. Maar ook voor de toekomst. De professional van de toekomst in het zorg- en veiligheidsdomein moet multidisciplinair kunnen werken en denken. Samenwerking tussen hogescholen en de praktijk zorgt dat dit in het DNA komt van de nieuwe professionals. 

Wie deden het onderzoek

Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht van de Gemeente Groningen in samenwerking met het Verbindend Landelijk Ondersteuningsteam (VLOT) van de Vereniging Nederlandse gemeenten met financiering van ZonMw. Het project is georganiseerd vanuit de Innovatiewerkplaats Forensische Multiproblematiek van de Hanzehogeschool Groningen.

Meer weten?