Gemeenten aan zet

Gemeenten aan zet

De Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) heeft een een handreiking opgesteld voor gemeenten.

Hoofdelementen hieruit zijn:

Gemeentelijk aanspreekpunt

Een levensloopcliënt heeft vaak op veel leefgebieden voorzieningen van een gemeente nodig. Het is voor de cliënt belangrijk dat er op korte termijn een integraal aanbod beschikbaar is. Organiseer daarom als gemeente één gemeentelijk aanspreekpunt: een (casus)regisseur of coördinator die contactpersoon is voor professionals en cliënten in de Levensloopaanpak.

Deze persoon heeft het mandaat om snel beslissingen te nemen en uit te voeren. Deze rol kan bijvoorbeeld gecombineerd worden met een bestaande functie. Zoals een coördinator nazorg-ex gedetineerden, een PGA-regisseur of een professional voor maatwerk multi-problematiek (PMM). Werk hierin eventueel samen met andere gemeenten.

Bekijk hoe de gemeente Velsen dat heeft aangepakt.

Drempels verlagen

Verlaag drempels zodat de benodigde basisvoorzieningen snel geregeld zijn. Benoem levensloopcliënten bijvoorbeeld als één van de doelgroepen met urgentie voor de basisvoorzieningen. Check of de bestaande afspraken toereikend zijn of dat er iets extra’s nodig is: zoals afspraken over (onconventionele) woonvoorzieningen voor deze mensen. En maak maatwerk mogelijk en stimuleer out of the box maatregelen.

Gemeentelijke dienstverlening

Voor Levensloopcliënten is het belangrijk dat de basisbehoeften snel geregeld zijn. En dat zij niet langs allemaal verschillende loketten hoeven. De VNG doet in de handreiking een aantal aanbevelingen als het gaat om het snel organiseren van gemeentelijke dienstverlening voor deze groep mensen. En geeft inspirerende voorbeelden hoe het zou kunnen. Zoals het snel verstrekken van een briefadres, het organiseren van huisvesting en (bijzondere) bijstand.

Bijlagen

Handreiking Levensloopaanpak voor mensen met onbegrepen gedrag en een hoog veiligheidsrisico

Meer weten?

Contactpersoon